Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya.

Amma ba’du

Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Sumali adalah seorang pengajar di Masjidil Haram dan Darul Hadits Al-Khairiyah, Makkah. Beliau adalah seorang ulama yang mulia sekaligus seorang muhaddits. Saya (penulis biografi beliau) pernah mengikuti kuliah beliau pada pelajaran kitab Shahih Bukhari dan pelajaran lainnya yang beliau berikan di Masjidil Haram selama tahun pertama kuliah saya antara tahun 1397 H – 1398 H. saya banyak mendapat manfaat dari ilmu beliau, juga dari kepribadian dan akhlak beliau. beliau adalah seorang yang dalam ilmunya, khususnya dalam bidang hadits dan musthalah hadits. Beliau juga memiliki ketekunan yang besar dan memiliki kepandaian dalam berorasi sebaik penguasaan beliau terhadap ilmu syariat dan bahasa Arab.

Allah Ta’ala menganugerahkan barakah melalui pengajaran-pengajaran Syaikh Muhammad As-Sumali di Masjidil Haram dan Darul Hadits. Banyak penuntut ilmu dari berbagai negara adalah bekas murid beliau. syaikh Muhammad As Sumali rahimahullah memiliki andil besar terhadap upaya-upaya perbaikan. Beliau adalah orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, berjiwa satria,, wara’, tawadhu’, dan sederhana dalam urusan dunia.

Beliau tidak bersenang-senang dengan sesuatu selain dengan menekuni ilmu-ilmu syariat, beribadah dan mengabdi kepada Allah sampai Allah memanggil beliau ke haribaanNya. Semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada beliau dan semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang pantas beliau dapatkan. Kita memohon kepada Allah agar Dia menempatkan Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Sumali di surgaNya yang tinggi. Sungguh Allah adalah Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permintaan.

Semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, dan kepada para pengikutnya.

Ditulis oleh Syaikh Umar bin Muhammad As-Subayyil,
Imam Masjidil Haram.

Kelahiran Beliau

Syaikh Al-Muhaddits Muhammad bin Abdullah bin Ahmad As-Sumali merupakan keturunan dari orang-orang yang berasal dari desa Amadin di wilayah Agaden, daerah barat Somalia, wilayah yang kini dikuasai Ethiopia.

Syaikh Muhammad As-Sumali lahir di awal abad 20, sekitar tahun 1910 M (1331 H) atau setelahnya. Hal ini diketahui dari ingatan Syaikh Muhammad As-Sumali kepada seorang Mujahid Somalia bernama Sayyid Muhammad Abdullah dimana saat itu beliau telah berumur beberapa tahun. Sayyid Muhammad ini meninggal pada tahun 1919 M.

Masa Menuntut Ilmu

Syaikh Muhammad As-Sumali mulai menuntut ilmu semenjak masa kanak-kanak, yaitu sejak berumur tujuh atau delapan tahun. Beliau belajar Al-Qur’an dan menghapalnya di bawah bimbingan Syaikh Hasan. Kemudian beliau mempelajari kitab Safinah An-Naja, sebuah kitab fikih madzhab Syafi’I di bawah bimbingan Syaikh Abdur Rahman ‘Awl. Berikutnya beliau mempelajari kitab Al-Minhaj di bawah bimbingan Syaikh Haj Ali Tam’asi, belajar kitab Al-Ajrumiyah dengan Syaikh Muhammad Nur Hisri tentang tata bahasa Arab sebagaimana disebutkan oleh Al-Ashmawi, juga belajar kitab Milhat Al-I’rab dan Lamiyatul Af’al tentang morfologi bahasa Arab.

Setelah merasa cukup belajar dengan para ulama di daerahnya, Syaikh Muhammad As-Sumali kemudian pergi ke negeri lain untuk menuntut ilmu, sebagaimana hal ini banyak dilakukan para generasi salaf. Perjalanan pertama beliau adalah ke Ethiopia, yakni ke sebuah daerah bernama Jakjaka dan Fafan yang membutuhkan waktu perjalanan 10 hari dari tempat tinggal beliau. saat itu beliau berumur 20 tahun. Beliau belajar kitab Nadzm Al-‘Umarbati kepada Syaikh Muhammad Mualim Husain, belajar Lamiyatul Af’al dan Milhatul I’rab kepada Syaikh Abdun Nur. Juga belajar kitab Qatrun Nada dan Al-Alfiyah ibnu Malik kepada Syaikh Arubu. Beliau tinggal di Ethiopia kurang lebih selama 2 tahun.

Selama perjalanan pulang Syaikh Muhammad As-Sumali jatuh sakit disebabkan perbedaan makanan antara Negara Somalia dengan Ethiopia. Bibi dari pihak ayahnya merasa iba dan memberikan perawatan kepada beliau. Setelah sembuh beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bibinya memberi beliau seekor sapi jantan. Sapi tersebut kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk biaya perjalanan menuju Djibouti.

Di sana Syaikh Muhammad As-Sumali belajar kitab Safinah An-Naja di bawah bimbingan Syaikh Ali jauhar namun beliau tidak menamatkannya. Syaihk As-Sumali tinggal di Djibouti tidak lebih dari dua bulan, untuk selanjutnya melakukan perjalanan melalui laut menuju Yaman. Namun badai dan gelombang yang besar menyebabkan perahu mereka terdorong kembali ke tempat semula. Kejadian ini sempat menimbulkan kekhawatiran yang besar pada Syaikh Muhammad As-Sumali. Sejak itu beliau tidak pernah mau lagi melakukan perjalanan melalui laut.

Syaikh Muhammad As-Sumali dan rombongan tiba di kota Zabid, Yaman dan tinggal di sana selama tiga bulan. Di sana beliau belajar kitab As-Safinah. Kemudian beliau pergi ke sebuah daerah yang bernama Qati’ dan tinggal selama sebulan untuk mengikuti kajian kitab Al-Minhaj yang dibawakan oleh Syaikh Yahya, mufti daerah Qati’. Berikutnya beliau menuju Shan’a untuk belajar bahasa Arab, antara lain membaca kitab Qawa’idul I’rab, Qatrun Nada, Al-Jauharul Maknun, Al-Afiyah dan Al-Ashmuni. Namun Syiakh Muhammad As-Sumali tidak senang dengan aqidah penduduk setempat yang terpengaruh dengan firqah Zaidiyah (salah satu aliran Syi’ah). Ketika beliau mengatakan kepada mereka bahwa beliau seorang pengikut madzhab Syafi’I, maka merekapun melarang beliau untuk melanjutkan belajar kitab-kitab Syafi’iyah. Salah seorang pengajar di tempat tersebut, Syaikh Yahya Al-‘Isya, menyarankan agar beliau belajar ilmu hadits.

Kemudian Syaikh Muhammad As-Sumali mempelajari kitab Bulughul Maram dan menghafal sebanyak 500 hadits dari kitab tersebut. berikutnya beliau mengkaji syarah kitab tersebut yaitu kitab Subulus Salam.

Guru-guru beliau di bidang bahasa Arab selama di Yaman adalah : Syaikh Luthfi, Syaikh Ali Fidah dan Syaikh Kabasi. Kemudian guru beliau menyarankan agar ia pergi ke Mesir untuk melanjutkan belajarnya, bnamun saat itu perang dunia kedua meletus dan semua jalur laut ditutup.

Syaikh Muhammad As-Sumali kemudian bertemu dengan seorang teman yang baru datang dari Makkah lalu iapun menceritakan keadaan Makkah. Dan ia pun berkata bahwa di sana terdapat ma’had yang mengajarkan ilmu hadits yaitu Ma’had Darul Hadits. Syaikh Muhammad As-Sumali pun sangat senang dan beliaupun memutuskan untuk pergi ke Makkah yaitu pada akhir tahun 1359 H. bersama rombongan haji yang menuju ke sana, beliaupun tiba di Makkah pada tahun 1360 H karena perjalanannya di tempuh selama kurang lebih satu bulan. Beliaupun langsung masuk ke Ma’had Darul Hadits.

Di Ma’had Darul Hadits tersebut Syaikh rahimahullah bertemu dengan Syaikh Muhammad Hamid Al-Fiqhi dan beliau di tanya, “Ya Muhammad, engkau berasal dari mana?” beliau menjawab, “Saya datang dari Somalia dan ke sini dalam rangka mencari ilmu hadits.” Syaikh Muhammad Hamid sangat senang mendengar jawaban tersebut.

Syaikh Muhammad Al-Fiqhi kemudian memberi penginapan kepada Syaikh Muhammad As-Sumali dimana penginapan tersebut dijaga oleh seseorang yang berasal dari daerah Ashraf yang masih masih memiliki garis keturunan dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.
Di samping belajar di Darul Hadits beliau juga belajar ke Tanah Haram. Beliau belajar kepada Syaikh Abdur Razzak Hamzah Al-Misri, Syaikh Abu Usamah (Imam Masjidil Haram), Syaikh Sulaiman bin Abdur Rahman Al-Hamdan (pengajar ilmu tauhid dan hadits di Masjidil Haram), Syaikh Abu Said Al-Pakistani, Syaikh Muhammad Sulthan Al-Ma’shumi, Syaikh Abu Muhammad Abdul Haq Al-Hasyimi, dan Syaikh Ibnu Mani’.

Diantara guru-gurunya yang paling istimewa adalah: Syaikh Abdurrazzak Hamzah, kepada beliau Syaikh rahimahullah belajar Kutubus Sittah, juga kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Bidayah wa Nihayah, tetapi belum sampai selesai.

Setelah beliau belajar selama dua tahun di Darul Hadits, Syaikh rahimahullah di beri tugas mengajar Bahasa Arab disamping ia juga tetap belajar ilmu hadits. Beliau lulus dari Darul Hadits pada tahun 1975 M, dengan memperoleh predikat sangat memuaskan. Selanjutnya beliau diangkat sebagai pengajar di Universitas Islam Madinah dan terdapat banyak penuntut ilmu yang belajar di bawah bimbingan beliau.

Pada akhirnya beliau pindah menjadi pengajar di Masjidil Haram Makkah sampai tahun 1406 H, dan ketika tangan beliau mengalami kecelakaan ia pun tetap memberikan pelajaran meskipun dilakukan dirumah. Hal ini terus dilakukan hingga beliau wafat.

Murid-Murid Beliau

Banyak penuntut ilmu yang menimba ilmu kepada Syaikh rahimahullah baik ketika di Darul Hadits, Masjidil Haram ataupun ketika di Universitas Islam Madinah.

Dan diantara ulama yang sering menghadiri Halaqah rutin beliau adalah:

 • Syaikh Muhammad Ibn Abdillah As-Subayyil

 • Syaikh Yahya Ibn Utsman Al-Makki Al-Hindi, seorang ulama dari Hijaz.

 • Syaikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi’I, Muhaddits dari negeri Yaman yang menyebut Syaikh Muhammad As-Sumali di dalam kitab beliau Al-Muqtarah fi ‘Ilmil Musthalah sebagai ulama yang paling faqih tentang ilmu hadits diwilayah Hijaz.

 • Syaikh Ahmad Wulu Al-Habasyi

 • Syaikh Muhammad Hasan Al-Jaysh.

Syaikh Muhammad As-Sumali rahimahullah juga memiliki sejumlah murid yang kini menjadi ulama, diantaranya adalah:

 • Syaikh Abdurrahman Al-Hudhaifi

 • Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Utsman Al-Mani’

 • Syaikh Musa’id Al-Humaid

 • Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali

 • Syaikh Muhammad Al-Madkhali

 • Dan Syaikh Wasiyullah Muhammad ‘Abbas.

Wafat Beliau

Beliau mulai jatuh sakit pada awal bulan Sya’ban, dimana beliau merasakan kelemahan yang hebat. Pada hari Sabtu, beliau berdoa kepada Allah, diantara doanya adalah: “Ya Allah, hidupkanlah aku bila hal itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku bila hal itu lebih baik bagiku.”

Pada hari Ahad pagi, beliau pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Syaikh rahimahullah sadar keesokan harinya dan murid-muridnya dalam jumlah besar telah datang untuk mengunjungi beliau. syaikh rahimahullah kemudian membuat pesan terakhirnya diiringi doa yang diprakarsai oleh Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Subayyil. Beliau kemudian pingsan kembali.

Demikianlah keadaan beliau selama beberapa hari, antara sadar dan pingsan. Kami memohon kepada Allah agar Dia mensucikan Syaikh Muhammad dan meninggikan derajatnya.

Syaikh Muhammad akhirnya meninggal dunia pada hari Ahad malam tanggal 3 Ramadhan 1420 H. beliau dishalatkan keesokan harinya di Masjidil Haram setelah shalat Isya. Beliau dikuburkan di pemakaman Al-Adl, di dekat makam Syaikh Abdul Aziz bin Baz, semoga Allah merahmati mereka.

Sumber : Di ambil dari buku : Untaian Mutiara Kehidupan Ulama Ahlus Sunnah, (dengan sedikit perubahan). Penerbit. Qaulan Karima (hal. 89-91),
Oleh : Abu Thalhah Andri Abd Halim