حَاتِم : Orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai simbol kedermawanan oleh bangsa Arab