KATA PENGANTAR

Oleh: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Saya telah menelaah buku Muharramaatun Istahaana Bihaa an-NaasuYajibu al-Hadzaru Minha yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, semoga Allah memberinya taufik.

Menurut saya buku ini sangat berharga dan banyak faedahnya. Dengan sangat baik penulisnya menyajikan buku tersebut ke hadapan pembaca. Semoga Allah memberinya sebaik-baik pahala dan menambahkan padanya ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.

Semoga pula buku yang dtulisnya ini, demikian juga bukunya yang lain, bermanfaat bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada nabi kita, Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya, Amin.

11/1414

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, (Mufti ‘Aam dan Ketua Lembaga Ulama-Ulama Besar . Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia)