Hisyam bin ‘Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya Arwa binti Uwais menuduh Said bin Zaid merampas tanahnya. Kemudian ia mengadukannya kepada Marwan bin al-Hakam.

Said membantah, “Mana mungkin aku mengambil sedikit dari tanahnya, padahal aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan perkara ini.”

Marwan bertanya, “Apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ?”

Said menjawab, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zhalim (merampas) maka ia akan dikalungi tujuh lapis bumi.‘ Marwan berkata, “Aku tidak akan meminta bukti lain selain hal tersebut kepadamu!’

Kemudian Said memanjatkan sebuah doa, “Ya Allah, sekiranya wanita ini berdusta maka butakan matanya dan matikanlah ia di atas tanahnya.”

Maka selama sisa hidupnya wanita itu dalam keadaan buta dan tatkala berjalan-jalan di sekitar tanahnya ia terperosok ke dalam sebuah lubang yang menyebabkan kematiannya.” ( HR. Muslim, 1610.)