Oleh: Ustadz Izzuddin Karimi, Lc

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh.

Apakah ciri-ciri ayat al-Quran yang diturunkan di Mekkah dan Madinah?

Wassalamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuh.

Hormat Saya : ERI MURNIASIH,S.Ag

Jawaban:

Wa’alaikumussalam wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah. Amma ba’du.

Dalam buku Mabahits di Ulumil Qur`an milik Manna’ al-Qatthan disebutkan:

Al-Qur`an Makkiyah mengajak kepada tauhid, ibadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah, memaparkan rukun-rukun iman,kehidupan akhirat dan dialog logis dengan orang-orang musyrikin, menetapkan dasar-dasar iman sebagai pondasi bagi peletakan syariat di kemudian hari, mengajak kepada keluhuran akhlak dan meninggalkan keburukan akhlak, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu.

Al-Qur`an Madinah menetapkan kewajiban jihad, merinci hukum-hukum syariat, rukun-rukun Islam, menyebutkan perilaku orang-orang munafik, ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan seruan kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah.

Assalamu’alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuh,