Apabila Dia Berdoa Ketika Memberi Hadiah

Kami meriwayatkan dalam Kitab Ibn as-Sunni, dari Aisyah radiyallahu ‘anha, dia berkata,

أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ الله صلى الله عليه و سلم شَاةٌ قَالَ: اِقْسِمِيْهَا. فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ، تَقُوْلُ: مَا قَالُوْا؟ تَقُوْلُ الْخَادِمُ: قَالُوْا: بَارَكَ الله فِيْكُمْ. فَتَقُوْلُ عَائِشَةُ: وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللهُ، نَرُدُّعَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوْا، وَيَبْقَى أَجْرُنَا لَنَا.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah diberi hadiah berupa seekor kambing. Beliau bersabda, ‘Bagikanlah ia wahai Aisyah! Maka Aisyah, ketika pelayannya pulang (dari membagikan daging kambing tersebut), dia bertanya, ‘Apa yang mereka ucapkan?’ Pelayan itu menjawab, ‘Mereka mengucapkan ‘Semoga Allah melimpahkan berkah bagi kalian.’ Maka Aisyah berkata, ‘Dan semoga Allah melimpahkan berkah bagi mereka, kami membalas mereka sebagaimana doa yang mereka ucapkan, dan pahala kita tetap untuk kita’.”

Hasan: Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dalam al-Yaum wa al-Lailah, no. 305; Ibn as-Sunni, no. 278: dari jalur Thulaiq bin Muhammad bin as-Sakan, Abu Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, dari Ubaid bin Abi al-Ja’d, dari Aisyah dengan hadits tersebut. Dan sanad ini hasan, perawinya tsiqah kecuali Yazid dan Ubaid. Pada keduanya terdapat sedikit kritikan. Hadits yang pertama dari keduanya adalah kuat, dan hadits yang kedua hasan. Dan al-Albani telah menyatakannya jayyid.

Sumber : Ensiklopedia Dzikir Dan Do’a, Imam Nawawi, Pustaka Sahifa Jakarta. Disadur oleh Yusuf Al-Lomboky