Ada yang bertanya kepada seseorang : “ Dari mana asalmu ?”

Maka di jawab olehnya : “ Saya dari perut ibuku”