Dikatakan kepada al-Ahnaf bin Qais rahimahullah:Sesungguhnya anda ini orang yang sudah tua, dan sungguh puasa membuatmu lemah.” Maka beliau berkata:”Sungguh aku menyiapkannya (puasa) untuk perjalanan yang panjang (hari Akhirat) dan sabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa Ta’al lebih ringan bagiku daripada sabar terhadap adzabnya.”