Anak Juha pernah berdo’a kepada Allah dengan berkata:”Ya Allah, matikanlah aku seperti kematian bapakku.”

Maka orang-orang bertanya bertanya kepadanya:”Memang bagaimana kematian bapakmu?’Maka dia berkata:Dahulu bapakku makan daging onta panggang…dan sepiring manisan lalu naik keloteng dan tidur di bawah pancaran sinar matahari, dan belum bangun sampai sekarang.”