Tanya :

Kami ingin mengetahui apa saja yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji, baik persiapan sebelum maupun di saat keberangkatan?

Jawab :

Hal yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji dan umrah adalah mempersiapkan perbekalan secukupnya untuk keperluan perjalanannya, seperti uang, pakaian dan perlengkapan lainnya, karena barangkali hal itu dibutuhkan baik oleh dia sendiri atau oleh saudaranya yang lain, juga hendaknya membekali diri dengan taqwa, yaitu upaya menghindarkan diri dari adzab Allah dengan cara melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah Subhannahu wa Ta’ala telah berfirman,
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal.” (Al-Baqarah: 197).

Banyak sekali keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang ketika di perjalanan, di mana sebelumnya ia anggap remeh atau tidak berarti hingga tidak dibawa, tahu-tahu di perjalanan ia sangat membutuhkannya atau dibutuhkan oleh rekannya. Maka hendaklah setiap orang mempersiapkan diri dan berbekal dengan segala sesuatu yang mungkin diperlukan dalam perjalanannya.

( Fatwa Syaikh Muhammad bin shalih Al-‘Utsaimin )