Berhati-Hati Terhadap Perbuatan Syirik Dan Maksiat

Di antaranya adalah tujuh dosa besar yang dapat membinasakan:

 • Menyekutukan Allah.
 • Sihir.
 • Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali dengan alasan yang benar.
 • Makan riba.
 • Makan harta anak yatim.
 • Kabur / lari sewaktu perang.
 • Menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya dan jauh dari maksiat dengan perbuatan zina.

Dan di antara maksiat-maksiat itu adalah:

 • Durhaka kepada kedua orang tua.
 • Memutuskan hubungan silaturrahmi.
 • Memberikan kesaksian palsu.
 • Sumpah palsu.
 • Mengganggu tetangga.
 • Berbuat zhalim kepada orang, baik berhubungan dengan darah (seperti membunuh dan semacamnya, pen.), harta maupun kehormatan.
 • Minum minuman yang memabukkan, bermain judi (lotre, atau undian).
 • Ghibah (menceritakan aib orang), naminah (mengadu domba) dan semacamnya dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta’ala atau RasulNya.