Buah Kalimat Tauhid (laa ilaaha illallah):

 • Dia akan masuk surga tanpa dihisab dan adzab.
 • Paling berat di Mizan (Timbangan).
 • Memerdekakan akal dari segala bentuk khurafat dan kebatilan.
 • Diterimanya amal ibadah.

Buah Shalat :

 • Penilaian ibadah yang lain tergantung baiknya sholat.
 • Terhindar dari sifat orang-orang munafiq.
 • Menjadikan hati senang, kuat dan lapang serta mencerahkan muka dan sebagai penyejuk hati.
 • Menurunkan rahmat Allah subhanahu wata’ala, mendatangkan rizqi dan memelihara nikmat serta mencegah segala kesengsaraan.
 • Makanan yang paling agung bagi pohon keimanan.
 • Obat hati dari segala keraguan dan syahwat.
 • Diampuninya dosa, bertambahnya kebaikan, dan diangkatnya derajat seorang hamba.

   Buah Membaca Al-Qur’an.

  • Menumbuhkan rasa takut (kepada Allah subhanahu wata’ala), melunakkan hati dan memberikan rasa ketenangan.
  • Menumbuhkan keyakinan yang merupakan inti iman.
  • Menumbuhkan rasa takut dan mawas diri terhadap hari Akhir.
  • Merealisasikan dakwah kepada Allahl saja yang tiada sekutu bagi-Nya.
  • Membimbing ke jalan yang paling lurus.

    Buah Do’a :

   • Terhindarnya seseorang dari kemurkaan Allah subhanahu wata’ala.
   • Lapangnya dada, hilangnya segala kesedihan, dan kegundahan serta dimudahkannya segala urusan.
   • Bukti keimanan dan tawakkal seseorang kepada Allah subhanahu wata’ala.
   • Mendapat rahmat dan terhindar dari bala.
   • Dicintai oleh Allah subhanahu wata’ala.

     Buah Shalawat kepada Nabi shallallahu’alaihi wasallam:

    • Ta’at kepada perintah Allah subhanahu wata’ala.
    • Mendapatkan 10 shalawat (rahmat) dari Allah subhanahu wata’ala bagi yang membaca shalawat sekali.
    • Diangkat 10 derajat, diberikannya 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan (dosa).
    • Mendapat ampunan bagi hamba dan kecukupan dari segala yang menimbulkan kegelisahan dalam hati.
    • Dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wasallam pada hari Kiamat kelak.
    • Dimantapkannya kaki ketika menapaki Shirath.
    • Turunnya keberkahan, rahmat, dan kelapangan rizki bagi yang membaca sholawat.

      Buah Istighfar (Mohon Ampunan):

     • Ketaatan kepada Allah dan menyuri-tauladani Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam
     • Menghindarkan (orang yang memohon ampunan) dari siksa, musibah dan bencana.
     • Turunnya hujan.
     • Turunnya rahmat dan kenikmatan yang baik (terus-menerus).
     • Banyaknya anak dan harta.
     • Diangkatnya kesedihan, kegundahan dan musibah.

       Buah Silaturrahim:

      • Masuk Surga.
      • Mencegah dari su’ul khatimah (kematian yang buruk).
      • Sebagai tanda keimanan kepada Allah subhanahu wata’ala dan hari akhir.
      • Bertambahnya umur dan dilapangkannya rizqi.
      • Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wata’ala.
      • Dihapuskan kesalahan dan dosa serta dimudahkan dalam hisab (di hari Kiamat) kelak.
      • Tersebarnya rasa cinta dan kasih sayang serta mempererat hubungan antar kerabat.
      • Kemuliaan jiwa bagi pelakunya.

        Buah Meninggalkan Dosa dan Maksiat :

       • Mendatangkan kecintaan, perhatian Allah subhanahu wata’ala kepada hamba-Nya dan bahwa Allah subhanahu wata’ala gembira dengan taubatnya.
       • Dimudahkan rizqi dari jalan yang tidak pernah disangka.
       • Hilangnya kesedihan dan kegundahan.
       • Do’anya akan segera dikabulkan.
       • Hilangnya rasa keterasingan dari Allah subhanahu wata’ala.
       • Merasakan manisnya iman.
       • Para malaikat pembawa ‘Arsy berdo’a untuknya.
       • Diberikannya cahaya di hati dan mukanya.
       • Syetan (dari jin dan manusia) akan menjauh darinya.

         Buah Dzikir:

        • Menjadikan Allah subhanahu wata’ala ridha dan cinta kepada hamba-Nya.
        • Menghilangkan kesedihan dan kegundahan serta mengusir syetan.
        • Terhindar dari penyesalan pada hari Kiamat.
        • Allah subhanahu wata’ala akan mengingat (menyebut) orang yang berdzikir kepada-Nya.
        • Dapat menghidupkan hati.
        • Menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah ta’ala, merasa diawasi, dan menumbuhkan keinginan untuk selalu kembali kepada Allah subhanahu wata’ala.
        • Mendapatkan ketenangan, rahmat dan datangnya para malaikat.
        • Mendatangkan keberkahan, keamanan dan rizqi.
        • Gunung dan tanah yang tandus bangga dengan orang yang berdzikir di atasnya.
        • Menjauhkan pelakunya dari perbuatan ghibah (menceritakan aib orang lain) dan namimah (mengadu domba).

          Abu Abdul Aziz