nasImam Ahmad rahimahullah berkata “Jadikanlah takwa sebagai bekalmu, dan letakanlah akhirat di hadanmu”. (Siyar A’lam An-nubala: 11/301, lihat maktabah Syamilah)