Seorang pembantu berkata kepada seorang tamu:”Wahai tuan, majikanku sekarang tidak ada di rumah.” Si tamu menjawab:”Dan kapan ia akan kembali?” Si pembantu menjawab:”Tunggu sebentar sampai aku bertanya kepadanya.” (Ahlaa Ibtisaamat)