“Tidaklah seorang hamba merahasiakan sesuatu dalam hatinya, melainkan Allah Ta’ala akan menampakannya melalui ucapan lisannya.” (Abu al-Izzi)