Dampak pengingkaran

Sesungguhnya kaum Salaf telah mencela orang-orang yang tidak meratakan shaf, sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik r.a manakala datang di Madinah dan ditanya, “Apa yang telah engkau ingkari dari kami semenjak hari yang engkau telah menjumpai Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam? Dia berkata, “Aku tidak mengingkari sesuatupun melainkan bahwa kalian tidak menegakkan shaf.” (HR.al- Bukhari)

Dan diriwayatkan darinya juga, dia berkata, “Sungguh aku telah melihat salah seorang dari kami melekatkan pundaknya dengan pundak saudaranya, dan kakinya dengan kaki saudaranya, sekiranya engkau lakukan hal seperti ini dengan salah seorang dari mereka pada hari itu niscaya dia akan lari seperti liarnya anak keledai.” (HR. al-Isma’il)