Yazid bin al-Kumaid berkata, “Abu Hanifah adalah seorang imam yang sangat takut kepada Allah. Suatu ketika Ali bin al-Husain, sang muadzin mengimami kami dalam Shalat Isya’, dia membaca surat az-Zilzalah. Sementara itu Abu Hanifah menjadi makmum. Setelah selesai mengerjakan shalat, orang-orang pulang ke rumah masing-masing, sedangkan aku melihat Abu Hanifah masih berdzikir sambil menarik nafas.

Aku berkata, ‘Aku harus beranjak dari tempat ini!, agar hatinya tidak terganggu oleh kehadiranku.’ Kemudian aku pulang sementara lampu minyakku yang tinggal sedikit aku tinggalkan untuk penerangan dalam masjid.

Setelah fajar menjelang, aku datang lagi ke mesjid. Aku me-lihat Abu Hanifah sedang shalat, dia memegang jenggotnya sambil berkata, ‘Wahai Dzat yang membalas kebaikan sebesar biji sawi dengan kebaikan, Wahai Dzat yang membalas keburukan sebesar biji sawi dengan keburukan, jauhkanlah an-Nu’man hambaMu ini dari api Neraka dan dari perbuatan buruk yang mendekatkan kepada api Neraka. Masukkanlah ia ke dalam rah-matMu yang sangat luas.’

Kemudian aku mengumandangkan adzan, tiba-tiba lampu minyak itu menyala terang menerangi Abu Hanifah yang sedang berdiri mengerjakan shalat. Ketika aku menemui beliau, beliau bertanya, ‘Apakah kamu ingin mengambil lampu minyak itu?’ Aku menjawab, ‘Aku tadi telah mengumandangkan adzan shalat Shubuh.’ Beliau berkata, ‘Rahasiakan apa yang kamu lihat.’

Abu Hanifah kemudian shalat sunnah dua raka’at lalu duduk sehingga aku mengumandangkan iqamah. Beliau shalat bersama kami dengan wudlu yang beliau gunakan ketika shalat Isya’ semalam. (Sejak mengerjakan shalat Isya’ hingga Shubuh, wudhu’ beliau tidak batal-pent)

(SUMBER: Seperti dinukil dari Wafyatul A’yan, 5/412)