al-Ashmu’i pernah bercerita :

Abu Hayyah an-Namiri adalah seorang yang penakut lagi bodoh. Ia mempunyai sebilah pedang yang ia beri nama al-Maniyah.

Suatu hari, seekor anjing masuk ke bawah ranjangnya. Abu Hayyah mengira bahwa yang bersembunyi di bawah ranjangnya adalah seorang pencuri.

Seorang tetangganya mendengar ia berteriak, “Hai orang yang terpedaya lagi berlaku berani terhadap kami! Buruk sekali pilihanmu untuk dirimu. Kemungkinan engkau dapat selamat dariku sangat kecil. Pedangku yang tajam telah terhunus, dialah al-Maniyah yang tersohor. Tebasannya terkenal dan tidak dikhawatirkan meleset dari sasaran. Keluarlah (dari tempat persembunyianmu) dengan maaf dari kami, sebelum aku menimpakan hukuman kepadamu. Jika aku memanggil Qais maka kamu akan dikepung oleh banyak orang lengkap dengan kuda mereka. Maha suci Allah, betapa mulia dan melimpahnya bumi ini.”

Anjing itu kemudian keluar dari bawah ranjang Abu Hayyah.

Kemudian ia berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mengubahmu menjadi seekor anjing dan menghindarkan kita dari pertempuran.”