Nabi bersabda,”Jangan (menjual) 2 sha’ (kurma) dg 1 sha’ (kurma),& jangan (menjual) uang 2 dirham dg 1 dirham.” (HR.al-Bukhari). Ket: 1 sha’=-+ 2,5 kg