Nabi bersabda, “Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya (dari) kami, maka ia (amalan tersebut) tertolak.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)