Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya keikhlasan Nabi Yusuf ‘alaihis salam kepada Allah Subhaanahu wata’ala lebih besar dan lebih kuat daripada kecantikan dan keelokan rupa istri al-‘Aziz (penguasa Mesir) serta kecintaan Nabi Yusuf kepadanya.”

(Majmu al-Fatawa Ibnu Taimiyah 10/602)