Kata orang, lidah tidak bertulang. Mudah mengucapkan tetapi mudah pula berbalik alias tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan, mengajak tetapi justru tidak melakukan, melarang tetapi dia justru melakukan, berkata ini baik tetapi justru mencampakkan, itu buruk namun justru mengambil. Berkata-kata memang mudah, semudah membalik lidah, lentur selentur gerakan lidah yang memang tidak bertulang. Berbeda dengan berbuat, yang ini lebih berat, lebih sulit, sehingga jumlah orangnya tidak banyak, sebaliknya karena yang pertama lebih mudah maka jumlah orangnya membludak. Banyak orang pintar berolah kata, tetapi hanya sedikit yang memenuhi kriteria satu kata dengan perbuatan, menjalankan apa yang diucapkannya sendiri. Padahal jika sapi dipegang ekornya maka manusia dipegang mulutnya.

Berikut ini penulis hadirkan beberapa bait syair yang berisi nasihat satu kata dan perbuatan. Namun sebelumnya penulis hadirkan nash-nash dalam hal ini.

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (Al-Baqarah: 44).

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (Ash-Shaf: 2-3).

“Dan Aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.” (Huud: 88).

“Seorang laki-laki dihadirkan di Hari Kiamat, dia dilemparkan ke dalam api neraka, lalu ususnya terburai, dia berputar-putar dengannya seperti keledai berputar di penggilingan, penduduk neraka berkerumun kepadanya, mereka bertanya, ‘Wahai fulan, bukankah kamu beramar ma’ruf dan bernahi mungkar?’ Dia menjawab, ‘Benar, tetapi aku mengajak kepada kebaikan dan aku sendiri tidak melakukannya, aku mencegah kemungkaran dan aku sendiri melakukannya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Ini adalah bait-bait nasihat yang diucapkan oleh Abul Aswad ad-Du`ali, seorang tabiin, pengikut setia Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib, peletak ilmu Nahwu yang wafat tahun 65 H.

Abul Aswad berkata,

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُعَلِّمُ غَيْرَهُ
هَلاَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَعْلِيْمُ

Wahai pengajar orang lain
Mengapa kamu tidak mengajar dirimu dulu

تَصِفُ الدَوَاءَ لِذِي السَقَمِ وَذِي العِنَا
كَيْمَا يَصِحُّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيْمُ

Kamu menulis obat untuk orang sakit dan orang sulit
Agar dia sehat, padahal kamu sendiri sakit

وَنَرَاكَ تُصْلِحُ بِالرَشَادِ عُقُوْلُنَا
أَبَدًا وَأَنْتَ مِنَ الرَشَادِ عَدِيْمُ

Dan kami melihatmu terus memperbaiki akal kami dengan petuah
Sementara kamu sendiri tidak mengindahkan petuah itu

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا
فَإِذَا انْتَهَيْتَ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيْمُ

Mulailah dengan dirimu sendiri, cegahlah ia dari keburukan
Jika kamu telah menghentikannya maka kamu bijaksana

وَهُنَاكَ يُقْبَلُ مَا تَقُوْلُ ويُشْتَفَي
بِالقَوْلِ مِنْكَ وَيُنْفَعُ التَعْلِيْمُ

Pada saat itu apa yang kamu katakan diterima,
Ucapanmu didengar dan ajaranmu berguna

لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ
عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

Jangan melarang sesuatu sementara kamu melakukannya
Aib bagimu, berat perkaranya jika kamu melakukan itu

Pelajaran yang dipetik

Memulai dengan diri sendiri sebelum orang lain. Perbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain. Orang-orang lebih melihat kepada perbuatan nyata daripada sekedar ucapan. Sudah banyak pengucap yang hanya mengucap tanpa melakukan. Berkata tetapi dusta, berjanji tetapi menyelisihi. Jurang antara kata dengan perbuatan semakin lebar. Hanya kepada Allah kita mengadu.
(Izzudin Karimi)