Tanya :

Syaikh Ibnu Baaz ditanya: Bolehkah seseorang mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada ibunya?

Jawab :

Seorang muslim tidak boleh mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada kedua orang tuanya, juga tidak boleh mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada anak-anaknya, akan tetapi hendaknya seseorang memberi nafkah kepada kedua orang tua dan kepada anak-anaknya dari hartanya jika mereka membutuhkannya, demikian ini jika ia memang mampu memberi infatwa kepada mereka.