Tanya :

Apa hukumnya mengeluarkan zakat dari tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan?

Jawab :

Wajib hukumnya membayar zakat atas tanah yang disiapkan untuk diperjualbelikan. Sebab tanah itu dianggap sebagai barang perniagaan, dan termasuk dalam dalil umum wajibnya mengeluarkan zakat dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, di antaranya firman Allah,
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah :103).

Dan berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Samurah bin Jundub ra ia berkata: “Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang dipersiapkan untuk didagangkan.”
Itulah pendapat jumhur ulama dan merupakan pendapat yang benar. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad.
( Lajnah Da’imah, Fatawa Az-Zakah, disusun oleh Muhammad Al-Musnad, hal. 27. )