al-Madaini pernah bercerita, “Pernah ada seorang lelaki berjumpa dengan seorang lelaki lain yang sedang membawa dua ekor anjing.

Lelaki 1 : Maukah Anda menghadiahkan seekor anjingmu untukku?

Lelaki 2 : Anjing yang mana yang Anda sukai? Adapun Saya, maka saya lebih menyukai anjing yang berwarna hitam daripada anjing yang berwarna putih.

Lelaki 1 : Kalau begitu, berikanlah kepadaku anjing yang berwarna putih!

Lelaki 2 : Maaf, sepertinya itu tidak mungkin, karena anjing yang berwarna putih adalah anjing yang paling aku sukai diantara keduanya?!”

(Qashashul ‘Arab, karya Ibrahim Syamsuddin)