Seorang Ahli hikmah ditanya tentang makna keselamatan. Ia menjawab, “Keselamatan adalah Anda melewati hari ini tanpa berbuat dosa.”