Nabi bersabda, “Brngsiapa yg memberi makan berbuka org yg sdg puasa,mk bgnya sprt pahala org yg puasa tanpa mengurangi sdkitpun dr pahalanya.” (HR. Ahmad&at-Tirmidzi)