Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

“Sesuatu yang sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada yang banyak tapi melalaikan”