Abu Idris al-Khaulani rahimahullah berkata :

“Aku melihat di pojok masjid ada api yang berkobar itu lebih aku sukai daripada aku melihat ada satu bid’ah yang tidak dirubah”