Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya : “Wahai anakku, rendah dirilah terhadap kebenaran, niscaya kamu menjadi orang yang paling berakal”