خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِـــهِ وَأَنَـــــا خَيــْــرُكُمْ لأَهْلِـــي
Artinya: Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan Aku (Nabi) adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. (HR.at-Tirmidzi)