شَارِح : Yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapangdada