Dikatakan kepada Sa’id bin Jubair:”Siapakah manusia yang paling ahli ibadah? Dia berkata:”Yaitu seseorang yang berbuat dosa, lalu ketika ia mengingat dosanya dia menanggap kecil amalan ibadahnya.”