Sebuah pengadilan mengeluarkan keputusan pembebasan terdakwa dari tuduhan dalam sebuah kasus, maka terdakwa menoleh kepada para hakim, dan dia berkata kepada mereka:"Maaf, aku telah membuat kalian lelah tanpa hasil."(Ahlaa Ibtisaamaat: 268)