Ketika hampir saja seorang pencuri mencuri telur ayam, datanglah pemilik rumah dan bertanya kepadanya:”Apa tujuanmu datang kemari? Si pencuri menjawab:”Tadi aku ingin bertanya kepada Ayam tentang harga telur.” (Ahlaa Ibtisaamat: 265)