Seorang isteri bertanya kepada suaminya:"Apakah masakan hari ini membuat kamu takjub?" Maka sang suami menjawab:"Aku yakin pasti ada kesalahan cetak pada buku panduan memasak."(Ahlaa Ibtisaamat)