Tanya :

Apabila jama’ah haji keluar dari Mekkah menuju Jeddah sebelum selesai mengerjakan amalan-amalan haji untuk suatu keperluan, kemudian mereka kembali ke Mekkah, apakah mereka harus melakukan thawaf wada’ sebelum mereka keluar atau tidak?

Jawab :

Apabila mereka telah sempurna melontar jumroh, maka mereka wajib thawaf wada’. Namun apabila mereka keluar dari Mekkah pada hari ke 11 Dzulhijjah atau pada hari ke 12-nya sebelum jama’ah melaku-kan nafar awal, maka tidak apa-apa baginya (asalkan kepergiannya keluar Mekkah itu bukan untuk seterusnya, melainkan sementara saja). Akan tetapi jika hal itu dilakukan sesudah urusan melontar selesai, maka ia tidak boleh langsung pulang sebelum melakukan thawaf wada’.

( Ibnu Baz: Kitabud Da’wah (Fatawa), Jilid 4, hal. 157. )