P E N G U M U M A N
No. 302/S.W-03/12/06

Diberitahukan kepada masyarakat luas bahwasannya terhitung sejak 01 Januari 2007 M, seluruh rekening SIWAKZ ALSOFWA yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM), ditutup dan tidak akan dipergunakan lagi baik untuk kepentingan penerimaan dana ataupun kepentingan lainnya. Nomor-nomor rekening di BSM tersebut adalah sebagai berikut:

1. No. Rek. 061.002.3641 (BSM Depok), Dana Wakaf & Kafarat;
2. No. Rek. 061.002.3638 (BSM Depok), Dana Zakat;
3. No. Rek. 061.002.3655 (BSM Depok), Dana Aceh.

Sebagai gantinya, kami mempergunakan satu rekening tunggal, yaitu nomor rekening:

304.001.8515
An. Yayasan Al-Sofwa (SIWAKZ)
Bank Muamalat cab. Fatmawati, Jakarta Selatan

Demikian pemberitahuan ini kami tetapkan untuk menjadi maklum adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan.

Jakarta, 22 Desember 2006 M
Pemegang Amanah
SIWAKZ ALSOFWA
TTD
Heru Sunoto, A.KS

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Al-Sofwa
2. Sekretaris Yayasan Al-Sofwa
3. Seluruh Ketua Departemen, Yayasan Al-Sofwa
4. Seluruh Ketua Non-Departemen, Yayasan Al-Sofwa
5. Arsip

Info selengkapnya klik: http://www.siwakz.net/detaill.php?id=21