Seorang budak wanita milik seorang lelaki baru saja meninggal dunia. Ketika selesai proses pemakaman jenazahnya, sang lelaki berkata, “Sungguh, selama hidupmu, Engkau telah memenuhi hak-hakku dengan sempurna. Kini, Engkau telah tiada, padahal Aku belum sempat membalas jasa-jasamu. Wahai para hadirin sekalian, persaksikanlah! Sesungguhnya sekarang Aku telah memerdekakannya dari perbudakan.”