awasDari al-Mughirah bin Syu’bah dari Nabi berkata, “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menolak (memberkan hak orang) dan meminta (yang bukan haknya), dan membenci pada kalian gosip, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta. (HR. Bukhari, Kitab: Mencari pinjaman dan melunasi hutang, Bab : Larangan dari menyia-nyiakan harta, No. Hadist: 2231)