Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya Allah ta’ala jika mencintai suatu kaum, maka ia menguji mereka. Barangsiapa yang ridha (dengan ujian itu), maka baginya keridhaanNya, dan barangsiapa yang benci (terhadap ujian itu), maka baginya kemurkaanNya” (HR. At-Tirmidzi: 4/601)