cinSeorang lelaki menghadiahkan sebuah cincin tanpa batu tanpa kepada Juha.

Juha pun berkata kepadanya, “Semoga Allah membangunkan untukmu sebuah rumah tanpa atap di surga.”