Nabi bersabda:”Seorang mukmin mlihat dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung yang ia takut akan menjatuhinya, dan sesungguhnya seorang fajir (pelaku dosa) melihat dosanya seperti seekor lalat yang melewati hidungnya, lalu ia berkata seperti ini.” (HR. al-Bukhari)