Al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata:

”Iman bukanlah penampilan lahiriyah dan bukan pula angan-angan, akan tetapi ia adalah sesuatu yang tertancap kokoh dalam hati dan dibenarkan (dibuktikan) dengan amalan.”