Hatim al-Ashamm rahimahullah berkata :

“Pangkal ketaatan adalah tiga perkara : sedih, ridho dan cinta. Sedangkan pangkal maksiat adalah tiga perkara : sombong, tamak dan hasad ”