angan-angan[sc:BUKA ]العَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسُهُ هَوَاهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللهِ الأَمَانِيَّ[sc:TUTUP ]

Artinya: Orang yang lemah adalah yang senantiasa mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah.

(HR.at-Tirmidzi)