Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah, ia berkata:

“Setiap raja yang tidak adil, maka ia dan pencuri sama (kedudukannya); setiap orang berilmu yang tidak bertaqwa maka dia dan serigala sama (kedudukannya); dan setiap yang menghinakan diri kepada selain Allah, maka dia dan anjing sama (kedudukannya).”

[Siyar A’lam an-Nubala, 7/394]