Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian ia iringi dengan (berpuasa) enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa selama setahun”.(HR. An-Nasa’i, Juz II, hal 163).