Imam Abu al-‘Izz al-Hanafi rahimahullah berkata, “Tidaklah seorang hamba merahasiakan sesuatu dalam hatinya, melainkan Allah Subhaanahu wata’ala akan menampakannya melalui ucapan lisannya.”

(Syarh ath-Thahawiyah)