Salam bin Abi Muthi’ berkata:”Dahulu Qatadah terbiasa menghatamkan al-Qur’an setiap tujuh hari, dan jika datang Ramadhan dia menghatamkannya setiap tiga  orang, lalu jika memasuki sepuluh hari terakhir beliau menghatamkannya setiap malam” (Siyar A’lamin Nubala’)